Toimus küberrünne meie lepingupartneri vastu

Selle aasta novembris viidi läbi küberrünnak meie lepingulise partneri Genorama OÜ vastu

Küberründe tagajärjel meie lepingupartneri OÜ Genorama ja nende laborpartneri Asper Biogene OÜ vastu on osa nende poolt analüüsitud proovide isikuandmed, sh terviseandmed, saanud teatavaks selleks õigustamata isikule. Politsei ja Prokuratuur on küberründe asjus alustanud kriminaalmenetlust. Andmekaitse Inspektsioon on juhtunust teadlik ja viib läbi järelevalvemenetlust. Küberrünne ja andmeleke on peatatud, infosüsteemide kaitsemeetmeid on tugevdatud.

Oleme OÜ Genoramast tulnud info alusel alustanud juhtunust puudutatud klientidele, kelle kontaktid on meil olemas, eraldi personaalsete teavituste saatmisega. Kui olete saanud personaalse teate ja soovite teavet, millised Teie andmed täpsemalt lekkinud on, saatke palun digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile andmekaitse@sportsgene.ee. Vastused saadame taotlejale krüpteeritult. Vastame Teie taotlusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul. Palume arvestada, et täpsete andmete saamine võib võtta aega.

Kuivõrd on teadmata, millised plaanid küberrünnaku korraldajal saadud isikuandmetega on, palume olla erakordselt tähelepanelikud Teile saadetud e-kirjade sisu osas, kus kirja sisu puudutab Teie analüüside andmeid. Enne, kui olete täiesti veendunud, et saatja isikus, ärge klikkige ühelgi veebilingil ega avage kirja manuseid.

Kui saate väljapressiva sisuga pöördumisi, sh kõnesid, võtke esimesel võimalusel ühendust politseiga ja järgige politseilt saadud juhiseid.

Sports Gene OÜ telefonil 56271800 saab infot tööpäevadel 9.00 – 17.00  
Täpsemalt saate toimunud intsidendist lugeda siit: https://www.delfi.ee/artikkel/120255408/geneetilise-testimisega-tegeleva-ettevotte-andmebaasist-laaditi-ebaseaduslikult-alla-terviseandmeid-sisaldavaid-faile?fbclid=IwAR3Q3RvfLtHnbBPs0oi1Cw97u5RrUcjdJo7AZavhxCbmscFB1rmOOmqLEhc

/